FIPZ

فدراسیون پهلوانی

حمایت از کالای ایرانی
تاریخ 1403/03/20         ساعت 08:36:41     گروه خبری اخبار فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای

نایب رییس فدراسیون زورخانه ای و کشتی پهلوانی از برگزاری اولین نشست تخصصی کمیسیون های ورزشکاران، داوران و مربیان این فدراسیون با حضور دکتر مهرعلی باران چشمه رییس فدراسیون، خبر داد.
تصویر

به گزارش روابط عمومی فدراسیون زورخانه ای و کشتی پهلوانی، سیدحسن سبزواری در این باره بیان داشت: در اجرای موضوع بندهای 13، 14 و 15 از ماده 13 اساسنامه فدراسیون های ورزشی، دستورالعمل های کمیسیون های ورزشکاران، مربیان و داوران فدراسیون تهیه گردید که در مجمع عمومی فدراسیون در تاریخ 13 تیرماه 1401 به تصویب اعضای مجمع رسید و با ارسال بخشنامه برگزاری انتخابات به هیئت های سراسر کشور و درج در سایت رسمی فدراسیون، جلسه  انتخابات و تعیین کمیسیون های فوق الذکر با حضور نمایندگان استانها و کمیته نظارت متشکل از نماینده وزارت ورزش و جوانان، بازرس فدراسیون، دبیرکل فدراسیون و رییس کمیته حقوقی فدراسیون در تاریخ 7 خرداد 1403 در زورخانه ملی شهید فهمیده تهران برگزار و اعضای اصلی و علی البدل با رای گیری کتبی انتخاب شدند و در نهایت اولین جلسه اعضای کمیسیون ها با حضور اعضای اصلی و نمایندگان فدراسیون برگزار گردید.

نایب رییس فدراسیون پهلوانی در ادامه افزود: کمیسیون داوران متشکل از داوران زورخانه ای و کشتی پهلوانی با حضور 5 عضو آن که آقایان مهدی روشنی، محمدمهدی زارعی، جواد آبیار، علی مهری و داود خوش منظر آن را تشکیل می دادند، برگزار و ضمن بحث وتبادل نظر در رابطه با مسائل داوری رشته های این ورزش ملی در نهایت با رای گیری کتبی اعضاء، مهدی روشنی به عنوان رییس کمیسیون داوران انتخاب گردید.

سبزواری در ادامه گفت: جلسه کمیسیون مربیان متشکل از مربیان زورخانه ای و کشتی پهلوانی با حضور آقایان ابوذر ایران نژاد، علی صدیقی، علی اکبر ارداقی و  علی خوریانی برگزار گردید که محسن گلستانی زاده یکی از اعضای این کمیسیون در این نشست غایب بود. در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در رابطه با مسائل مربیان رشته های این ورزش ملی در نهایت با رای گیری کتبی ابوذر ایران نژاد به عنوان رییس کمیسیون مربیان انتخاب شد.

وی افزود: در ادامه این جلسات کمیسیون ورزشکاران متشکل از ورزشکاران زورخانه ای و کشتی پهلوانی با حضور آقایان رسول قربانی، حامد امینی، محمدحسن زاده و ابوالفضل قدس برگزار گردید که پهلوان جابر صادق زاده یکی از اعضای این کمیسیون در این نشست غایب بود. در این نشست نیز در رابطه با مسائل ورزشکاران رشته های این ورزش ملی بحث و تبادل نظر گردید و در پایان با رای گیری کتبی اعضاء آقای رسول قربانی به عنوان رییس کمیسیون ورزشکاران انتخاب گردید.

سبزواری خاطرنشان کرد: در ضمن جهت مجمع عمومی سالیانه نیز که در مورخ 31 خردادماه سالجاری در اصفهان برگزار می گردد، پهلوان جابر صادق زاده، علی جلیجو و رسول قربانی نماینده ورزشکاران، مهدی روشنی نماینده داوران، ابوذر ایران نژاد و محسن گلستانی زاده به عنوان نماینده مربیان انتخاب گردیدند که در این مجمع حضور خواهند داشت.