FIPZ

فدراسیون پهلوانی

حمایت از کالای ایرانی
تاریخ 1403/03/09         ساعت 15:28:52     گروه خبری اخبار فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای

دکترمهرعلی باران چشمه رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی با افشین هادی چگینی رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشهای رزمی دیدار و گفتگو کرد.
تصویر unicode-bidi:embed'>به گزارش روابط عمومی فدراسیون زورخانه ای و کشتی پهلوانی، دکتر باران چشمه با حضور در فدراسیون رزمی ضمن تبریک انتخاب دکتر هادی چگینی، در خصوص همکاری های دو فدراسیون و تعامل بیشتر دیدار و گفتگو کرد.

unicode-bidi:embed'>در این جلسه سیدحسن سبزواری نایب رییس فدراسیون زورخانه ای، ملکی دبیرکل فدراسیون زورخانه‌ای، علی صدیقی دبیرکل فدراسیون رزمی و هادی رفیعی رئیس هیات ورزشهای رزمی استان مرکزی حضور داشتند.