FIPZ

فدراسیون پهلوانی

حمایت از کالای ایرانی
تاریخ 1402/06/14         ساعت 09:42:14     گروه خبری اخبار فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای

با حکم دکتر باران چشمه، اعضای کمیته استعدادیابی فدراسیون زورخانه ای و کشتی پهلوانی منصوب شدند.
تصویر

 به گزارش روابط عمومی فدراسیون زورخانه ای و کشتی پهلوانی، این انتصابات به پیشنهاد آقای محسن گلستانی زاده رییس کمیته استعدادیابی و تایید فدراسیون صورت گرفته است.

بر همین اساس آقایان صابر قنبری از استان البرز و از قهرمانان ورزش زورخانه ای به عنوان دبیر کمیته استعدایابی، سیدمجید نقیب زاده  از استان خراسان رضوی و از مرشدان برتر کشور به عنوان عضو کمیته، حمید الهیان از استان خراسان شمالی و از قهرمانان کشتی پهلوانی به عنوان عضو کمیته و سیدسجاد موسوی از استان همدان و از قهرمانان ورزش زورخانه ای به عنوان عضو کمیته استعدادیابی فدراسیون ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی احکام آنها صادر گردید.