FIPZ

فدراسیون پهلوانی

حمایت از کالای ایرانی
تاریخ 1402/04/19     تعداد دفعات مشاهده 269 بار     ساعت 13:10:17     گروه خبری کمیته تحقیقات و پژوهش

تصویر

فهرست اولویت های پژوهشی فدراسیون زورخانه ای و کشتی پهلوانی

=      مدیریت و سیاستگذاری در ورزش زورخانه ای

-تدوین الگوی ترویج فرهنگ پهلوانی

-تاریخ شناسی فرهنگ گلریزان

-توسعه ورزش زورخانه ای با رویکرد ورزش شهروندی

-راهبردهای برندسازی فدراسیون

-تدوین برنامه راهبردی بازاریابی و درآمدزایی فدراسیون

-تدوین راهکارهای توسعه روابط عمومی و بین الملل فدراسیون

-تدوین تاریخ شفاهی ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی

-تدوین منشور اخلاق حرفه ای در ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی

-تدوین نظام استانداردسازی و نگهداری از اماکن و تجهیزات ورزشی

-راهکارهای جذاب سازی ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی

-راهکارهای ارتقاء منزلت اجتماعی مشارکت کنندگان در ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی

-نقش مرشد در هدایت و رهبری ورزش زورخانه ای

-آسیب شناسی مسابقات کشوری رده های مختلف سنی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی

 

=      فیزیولوژی ورزشی و ارتقا عملکرد ورزشکاران زورخانه ای و کشتی پهلوانی

-علم تمرین در ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی

-تغذیه ورزشکاران زورخانه ای و کشتی پهلوانی

-راهکارهای فیزیولوژیکی بهبود عملکرد ورزشکاران زورخانه ای و کشتی پهلوانی

- استعدادیابی، استعداد پروری و اصول طراحی تمرینات مناسب ورزشکاران زورخانه ای و کشتی پهلوانی

-نورم سازی شاخصهای آمادگی جسمانی و عملکرد ورزشی در ورزشکاران نخبه زورخانه ای و کشتی پهلوانی

 

=      بیومکانیک و آسیب شناسی ورزش زورخانه ای و حرکات اصلاحی

-بررسی آسیب های رایج و راهکارهای پیشگیری در ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی

-روش های ارزیابی بازگشت به ورزش و تمرینات پس از آسیب دیدگی در ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی

-نقش امدادگر ورزشی در ورزش های زورخانه­ای و کشتی پهلوانی 

-طراحی استانداردهای تمرینی برای ارتقاء سلامت و کیفیت زندگی ورزشکاران پیشکسوت

- تحلیل حرکات و مهارتهای ورزشی ورزشکاران سطوح مختلف و راهکارهای بهبود عملکرد حرکتی

 

=      فناوری ها در ورزش زورخانه ای

- طراحی نرم افزارهای تحلیل حرکت و تحلیل ورزش زورخانه ای با استفاده از هوش مصنوعی و روش­های نوین علمی

-طراحی و ساخت تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز ورزش قهرمانی

 

=      رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشکاران زورخانه ای و کشتی پهلوانی

- مطالعه ارزش­ها و مبانی تاریخی ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی در ایران با نگاه توسعه ورزش معاصر

- مطالعات روان شناختی ورزشکاران ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی

- ساخت، استانداردسازی و بومی سازی ابزارهای سنجش و توسعه رشد مهارتهای حرکتی ورزشکاران زورخانه ای و  کشتی پهلوانی 

- شناسایی بهترین روش های آموزش مهارت های ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی

- ورزش زورخانه ای و توسعه مهارت های حرکتی بنیادی